Wykonanie leja zewnętrznego

W miejscu, gdzie została zaplanowana pompka z zaworkiem, należy na powierzchni silikonu (pod folią PVA) umieścić kształtkę pompki. Następnie należy przeprowadzić standardową laminację jak w przypadku klasycznych lejów dwuwarstwowych. Po wykonaniu laminacji, należy odsłonić obszar pompki poprzez odszlifowanie górnej powierzchni laminatu na kształtce. Należy również odsłonić silikonowy wężyk wlotowy/wylotowy układu pneumatycznego leja PneumoSilint. W momencie łączenia obydwu lejów w jeden, należy umieścić pompkę na powierzchni zewnętrznej leja PneumoSilint, włożyć go do wnętrza leja zewnętrznego, aby kopułka pompki i zaworek spustowy trafiły we wcześniej utworzoną przestrzeń w leju zewnętrznym. Następnie należy trwale połączyć lej zewnętrzny z wewnętrznym, dostosować długość wężyka pompki do odległości od wężyka wlotowego/wylotowego i połączyć poprzez łącznik LUER LOCK.

Celem projektu jest opracowanie leja protetycznego z pneumatycznym systemem adaptacji do zmian objętości kikuta i powłoką zmniejszającą tarcie.
Wartość projektu: 642.000,00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 513.600,00 zł.