Rozmieszczenie komór powietrznych

Opierając się o doświadczenie współpracujących z nami protetyków oraz liczne konsultacje z osobami po amputacji, zalecamy umiejscowienie komór powietrznych w obszarach, gdzie występują tkanki miękkie. To właśnie te rejony ulegają wahaniom objętości. Mogą one zostać poddane delikatnej kompresji, co sprawi, że wypełniona komora będzie doskonale i komfortowo przylegać na całej swojej powierzchni do skóry kikuta. Nie zalecamy umieszczania komór w rejonach występowania punktów kostnych. Sugerowane obszary komór powietrznych:

Lej podudzia:

  • Boczna i przyśrodkowa powierzchnia wzdłuż kości piszczelowej w przedniej części goleni
  • Tylna powierzchnia goleni w rejonie mięśnia brzuchatego łydki i płaszczkowatego łydki (dobrze współdziała z komorami wzdłuż kości piszczelowej)
  • Boczna powierzchnia goleni poniżej głowy kości strzałkowej
  • Przyśrodkowa powierzchnia goleni w rejonie głowy przyśrodkowej mięśnia brzuchatego łydki

Lej uda:

  • Boczna powierzchnia uda poniżej krętarza większego kości udowej na powierzchni mięśnia naprężacza powierzchni szerokiej i na przebiegu pasma biodrowo-piszczelowego
  • Przednia powierzchnia uda w rejonie przebiegu głowy prostej mięśnia czworogłowego uda
  • Tylna powierzchnia uda w podłużnym „kanale pośladkowym”
  • Tylna powierzchnia uda w rejonie przebiegu mięśnia półścięgnistego i dwugłowego uda
  • Przyśrodkowa powierzchnia uda w rejonie mięśni z grupy przywodzicieli uda

W trakcie planowania rozmieszczenia komór w leju kończyny górnej należy pamiętać, aby znalazły się one w rejonach tkanek miękkich. Dobre efekty uzyskuje się poprzez umieszczenie komór po przeciwległych stronach leja.

Nie jest to zamknięty schemat możliwości rozmieszczenia komór. Ostateczną decyzję pozostawiamy protetykom. Nie chcemy w żaden sposób ograniczać kreatywności oraz indywidualnego podejścia do każdego pacjenta. W razie pytań dotyczących umiejscowienia czy kształtu komór, zapraszamy do kontaktu.

Celem projektu jest opracowanie leja protetycznego z pneumatycznym systemem adaptacji do zmian objętości kikuta i powłoką zmniejszającą tarcie.
Wartość projektu: 642.000,00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 513.600,00 zł.