O Firmie
NK TECH to spółka SPIN-OFF istniejąca od początku 2019 roku. Została założona przez zespół złożony z pracownika i absolwenta Politechniki Lubelskiej wraz z Pollub-Invest Sp. z o.o.
– spółką celową Politechniki Lubelskiej.
Głównym projektem spółki jest opracowanie nowej generacji silikonowego leja protetycznego. Działanie to jest realizowane przez interdyscyplinarny zespół łączący kompetencje z obszaru biomateriałów, inżynierii biomedycznej, protetyki narządu ruchu i współpracy z biznesem. Spółka otrzymała wsparcie w ramach projektu AlfaBRIdge realizowanego przez NCBIR przy udziale funduszu inwestycyjnego YouNickMint. Celem spółki jest wdrożenie na rynek opracowywanego rozwiązania które mamy nadzieję, pomoże osobom użytkującym protezy.
Zespół
mgr inż. Krzysztof Nazar
(Pomysłodawca, Prezes Zarządu)

Absolwent kierunku inżynieria biomedyczne na Politechnice Lubelskiej. Swoją karierę zawodową rozwijałem od samego początku, aby pracować nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi -doświadczenie zawodowe zdobywałem w takich firmach jak Balton Sp. z o. o. oraz 45Stages Sp. z o. o. Aby wziąć aktywny udział w rozwoju branży medycznej postanowiłem zainicjować powstanie firmy NK TECH. Firma powstała wspólnie z Politechniką Lubelską i naukowcami z tej uczelni. Pierwszym celem, jaki zamierzam osiągnąć przy pomocy firmy NK TECH, jest poprawa jakości życia osób po amputacji kończyny korzystających z protezy. Pracę rozpoczęliśmy od pierwszego i moim zdaniem najważniejszego elementu protezy, czyli leja protetycznego.

prof. dr hab. inż. Tomasz Klepka
(Pomysłodawca, Wiceprezes Zarządu)

Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych Politechniki Lubelskiej. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie projektowania i wytwarzania nowych wyrobów z materiałów polimerowych, a także złożonych procesów technologicznych. Zainteresowania naukowe obejmują prace teoretyczne i eksperymentalne nad nowymi materiałami i kompozycjami polimerowymi z materiałów pierwotnych i wtórnych, natryskiwanie emulsji na powierzchnię wyrobów z tworzyw sztucznych, testowanie kabli i rur optyczno-telekomunikacyjnych, produkcję nowych innowacyjnych wyrobów osiowo-symetrycznych oraz konstrukcję innowacyjnych urządzenia badawczo-pomiarowe dla wybranych wielkości fizycznych.

Maciej Karpiński
(Pomysłodawca, Główny Technolog)

Protetyk narządu ruchu. Posiadam wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu i dopasowywaniu indywidualnego zaopatrzenia protetycznego, ortopedycznego oraz różnego typu lejów protetycznych na wszystkich poziomach amputacji kończyn. Specjalista w zakresie doboru zaopatrzenia protetycznego po amputacji kończyny dolnej i górnej. W trakcie pracy poznałem pełną gamę materiałów i technik stosowanych do produkcji lejów protetycznych. Pracowałem w pracowniach protetycznych zarówno w działach produkcyjnych, jak i w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, co przełożyło się na znajomość problemów życia codziennego i potrzeb osób po amputacji. Moim głównym celem jest pomoc osobom po utracie kończyn i zapewnienie im wyższego standardu życia. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystuję najnowsze osiągnięcia w zakresie materiałów i technologii stosowanych do produkcji lejów protetycznych oraz rozwijam własne pomysły i metody.

Posiadamy certyfikat ISO 13485:2016
Celem projektu jest opracowanie leja protetycznego z pneumatycznym systemem adaptacji do zmian objętości kikuta i powłoką zmniejszającą tarcie.
Wartość projektu: 642.000,00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 513.600,00 zł.